DELA

Anmälde sin hustru för misshandel

Nyligen åtalades en kvinna för att ha tagit strypgrepp på sin make och slagit honom på armar och överkropp.
Tingsrätten fann att skadorna kan ha uppstått på annat sätt och förkastade åtalet.
Kvinnan nekade till åtalet och hävdade att skadorna hade uppstått när polisen gripit in.
Makarna hade kommit hem från en resa strax före jul 2005 och då börjat gräla om egendom. Situationen hade blivit irriterad och kvinnan hade ringt efter en kvinnlig vän som förde bort barnen från hemmet.
Vännen, som vittnade under rättegången, såg sig tvungen att kalla på polis. Mannen vägrade följa med och patrullen hade blivit tvungen att använda milt våld för att få honom med sig.
Vid polisstationen blev mannen irriterad igen och vägrade ta av sig bältet. Han hade då spänt åt bältet kring sin hals och hängt upp bältet i ett fäste i väggen så att kroppstyngden i ett skede helt hade vilat på bältet. Poliserna hade avbrutit handlingen.
Rätten kunde inte utesluta att skadorna härrörde från polisingripandet och hängningsförsöket. Rätten konstaterar också att mannen inte hade polisanmält den påstådda misshandeln förrän i mars-april 2006 – alltså långt efter december 2005. Rätten hittade inte heller någon stödbevisning som skulle styrka mannens berättelse och åtalet förkastades.
Efter händelsen hade rätten fattat beslut om tillfälligt besöksförbud för mannen och avkunnat dom i besöksförbudsmål. Enligt kvinnan polisanmälde han henne efter besöksförbudsdomen. (ao)