DELA

Anmälan om hot på p-plats

En person med avvikande beteende påträffades i Mariehamn i dag. Personen greps på basen av polislagen, men kunde senare tas om hand av vårdpersonal.