DELA

Ångbåtsbryggan behöver parkering

MARIEHAMN. Mariepark Ab, som driver Ångbåtsbryggan i Östra Hamnen, ska få friköpa 15 parkeringsplatser. Det föreslår infrastrukturdirektör Kai Söderlund för infrastrukturnämnden.
Orsaken är bolagets planer på att utvidga verksamheten kring Ångbåtsbryggan. Bolaget har lämnat in en anhållan om byggnadslov och till anhållan behövs en utredning om hur parkeringsplatsbehovet ska tillgodoses.
I dagsläget har bolaget sju parkeringsplatser som behöver ersättas och ytterligare åtta platser krävs för den utökade verksamheten. Då byggnadslovet kommer upp i byggnadsnämnden redan i dag och infrastrukturnämnden håller möte först i morgon tecknas avtalet med villkor att det gäller endast under förutsättning att infrastrukturnämnden godkänner det. (ak)