DELA

Äng och Serell fortsätter i Jomala

Stefan Äng, tf kyrkoherde i Jomala församling, förordnas att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten. Förordnandet gäller fram till den 30 juni nästa år eller tills tjänsten blir ordinarie tillsatt. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift.

Församlingspastorn i Jomala församling Laura Serell förordnas också hon att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i samma församling fram till den 30 juni 2020.

Alexandra Äng, församlingspastor i Finström-Geta, beviljas tjänstledigt från den 1 januari till den 31 augusti 2020. (ikj)