DELA

Ändringsförslag om lyxhotell godkändes

Det planerade lyxhotellet på Lotsberget i Mariehamns inlopp kom ett steg närmare ett eventuellt förverkligande i torsdags. Stadsstyrelsen godkände då förslaget om ändrad stadsplan för området. Förslaget som godkändes utgår från att Lotsberget ställer höga krav på hotellets placering och arkitektur.
Två anmärkningar har lämnats in av allmänheten mot förslaget. De motsätter sig bland annat den planerade ombyggnaden av Gnistvägen och anslutningen till Möckelöbrinken, samt storleken och placeringen av kvartersmarken för hotellet. De två anmärkningarna påverkade inte beslutet i stadsstyrelsen. Nu är det upp till stadsfullmäktige att fatta det slutgiltiga beslutet om lyxhotellets vara eller icke vara.
Det var 2009 som Stefan Eriksson från Sverige reserverade tomten vid Lotsberget för att bygga ett stort hotell. Sedan dess har stadsarkitektkontoret jobbat intesivt med att ta fram en ny stadsplan. (mw)