DELA

Ändringar i turlistan

Från och med den 20 augusti görs en del ändringar i Asterholmalinjens turlista, meddelar landskapets sjötrafikchef Bo Karlsson.
På måndagar införs nya beställningsturer kl. 12.45 från Asterholma till Torsholma, kl. 13.10 från Torsholma till Lappo och kl. 13.30 från Lappo till Asterholma.
Tisdag till fredag framflyttas turen kl. 11.20 från Asterholma, via Lappo till Torsholma med en timme till kl. 12.20, vilket föranleder att turen kl. 12.10 från Torsholma via Lappo till Asterholma framflyttas med en timme till kl. 13.10.