DELA

Ändring av stadsplanen godkänd för Södragatan 18

Stadsplanenämnden godkände ändringen av stadsplanen för Södragatan 18, där det planeras ett omsorgsboende.
Byggrätten ändras från 575 till 685 kvadratmeter våningsyta. Det var en trimmad version av ett tidigare förslag på 800 kvadrat.
– Ärendet går nu tillbaka till stadsstyrelsen för komplettering, säger Kyni Larpes-Nordas på stadsarkitektkontoret. (lf)