DELA

Ändring av konsumentrådgivning föreslås

Konsumentrådgivningen ska i fortsättningen falla under den kommande ombudsmannamyndigheten, som från och med den första september träder i kraft. I ett utkast föreslår nu justitieministeriet i riket en ny överenskommelseförordning mellan staten och landskapet kring rådgivningen.
Den för tillfället gällande förordningen, som finns lagstiftad i landskapslagen, gör gällande att det är landskapsregeringen som ska sköta konsumentrådgivningen på Åland, trots att uppgiften i övriga landet har överförts från kommunerna till staten.
Också den nya ombudsmannamyndigheten ska vara underställd landskapets förvaltning och den nya förordningen ska inte innebära några merkostnader.
Den 19 augusti ska Ålandsdelegationen behandla ministeriets utkastförslag till ny förordning. Landskapsregeringen ombeds därför att skicka in sitt utlåtande om utkastet senast den 15 augusti. Statens ämbetsverk, finans- samt arbets- och näringsministeriet har redan godkänt förslaget. (mw-w)