DELA

”Ändra och dela på valtiderna”

Mycket talar för att lagtingsvalet bör genomföras före sommaren, så att en ny majoritet ges en rimlig chans att lägga ett väl genomarbetat budgetförslag till lagtinget på hösten, sade Roger Jansson som höll Frisinnad samverkans gruppanförande.
Han var inte nöjd med det läge som kommer vart fjärde år, när den avgående landskapsregeringen har gjort budgetförslaget som den nya regeringen skall ta ansvar för, samtidigt som det pågår regeringsförhandlingar.
En lagändring föreslås om att nästa lagtingsval hålls först i slutet av april, eller början på maj, år 2012, så att det nya lagtinget inleder sin mandatperiod den 1 juni.
Roger Jansson föreslog också att kommunalvalet hålls skilt, först hösten 2011, men sedan efter tre år, hösten 2014, så att det sedan blir åländska val vartannat år. (uw)