DELA

Anders Eriksson leder Jomalafullmäktige

Ålands framtids Anders Eriksson är Jomalas ny fullmäktigeordförande med Tage Eriksson (C) som viceordförande. De tar över efter Mika Nordberg och Fredrik Karlström (båda MSÅ).

Jörgen Strand (MSÅ) tar över som styrelseordförande efter Harry Jansson (C). Carina Aaltonen (S) fortsätter som viceordförande. Övriga medlemmar i den nya styrelsen är Tomas Boedeker (MSÅ), Marie Skogberg (C), Tommy Nordberg (C), Sandra Listherby (Lib) och Peggy Eriksson (Åf).

Dennis Jansson (MSÅ) leder kommunens byggnämnd med Dick Klingberg (Åf) som viceordförande. (pd)