DELA

Anders Eriksson i svavelgrupp

Anders Eriksson (Åf) är en av medlemmarna i den arbetsgrupp som Nordiska rådet har tillsatt för att hantera EU:s nya svaveldirektiv för sjöfarten som införs 2015. Det finns en oro för de kostnader som direktivet för med sig.
Bland annat skulle man vilja sammanlänka stödordningar och ha en övergångsperiod från år 2015 med en längre testperiod för så kallade scrubbers som renar fartygsavgaser. Tekniken anses ännu ganska outvecklad.
– Det vet alla att flyttar transporterna från sjön upp på land så ökar mängden koldioxid, säger Anders Eriksson som understryker att 80-90 procent av den finländska exporten transporteras med fartyg.
Anders Eriksson har också utsetts till Nordiska rådets miljö- och naturresursutskotts representant på konferensen för Europas jordbruksutskott i Dublin den 10-11 februari. Det är en konferens som hålls två gånger per år. Eriksson närvarade också på det senaste mötet på Cypern.
– Där diskuteras den kommande jordbruks- och fiskeripolitiken. Där har man också möjlighet att tala informellt med europeiska representanter, säger Anders Eriksson. (ar)