DELA

Anders Englund i SLC-styrelse

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, höll höstmöte i fredags i Helsingfors. Förbundet valde centralstyrelsen för nästa år, och där finns Anders Englund (c) från Vårdö med.
Hans suppleant är saltvikaren Jan Salmén.
Ordförande för styrelsen är fortsättningsvis Holger Falck från Sibbo. (mt)