DELA

Anbud förkastas

Ingen av de två anbud som lämnats in för att göra en utvärdering av Ålands landsbygdsutvecklingsprogram för perioden 2014–2020 uppfyller samtliga krav som landskapet ställt i anbudsförfrågan.

KPMG Oy:s anbud saknar bland annat erfarenhet av utvärdering av EU-projekt och företaget kan inte heller redovisa de kunskaper i svenska som krävs. Varken KPMG Oy eller det andra företaget Nordregio har lämnat detaljerade finansierings- och betalningsplaner.

Det åländska jordbruksprogrammet har en budget på nästan 60 miljoner, en tredjedel av det finansieras av Europeiska jordbruksfonden. (tt-s)