DELA

Anbud antogs för vägarbeten

Landskapsregeringen har beslutat att anta Ålands schakt ab:s anbud om 317 808 euro för att stabiliseringsfräsa ett antal av landskapets vägar. Andra anbud hade kommit in, men det från Ålands Schakt bedömdes vara det totalekonomiskt mest fördelaktiga.

När det gäller entreprenaden för byggande av separat gång- och cykelväg mellan Lemström och Söderby, längs landsväg 3, beslutade man att anta ett anbud från Karlssons Schakt och Transports om 791 579 euro. Även i det fallet fanns fler anbud, men det antagna bedömdes som det mest totalekonomiskt fördelaktiga.

Trafikminister Mika Nordberg tog besluten på enskild föredragning. (lb)