DELA

Analyssvar väntas om Frideborgbrand

Brandproverna som polisen har tagit av totalförstörda ungdomslokalen Frideborg i Jomala har skickats iväg för att laboratorieanalyseras. Proverna har tagits på den plats där det är mest sannolikt att branden startade utgående från fotografier som visar var det brann mest när brandkårer och polis kom till platsen.

Polisen misstänker inget brott. (ao)