DELA

Ams får rätt i ovanligt klagomål

En person har lämnat in klagomål till landskapet gällande Ams hantering av ett ärende. Landskapsregeringen konstaterar nu efter att ha hört både anmälaren och Ams att Ams inte har brutit mot lagstiftningen i sitt agerande.
Eftersom det handlar om en privatperson har ärendet hemligstämplats och det är därför inte känt exakt vad klagomålet gäller. Landskapets näringschef Linnea Johansson berättar att den här typen av klagomål är extremt ovanliga.
– Jag har bara haft två fall sedan myndigheten inrättades 2006, säger hon.
Landskapsregeringen som övervakande myndighet prövar inte själva beslutet, utan huruvida Ams har agerat korrekt i hanteringen av ärendet. (aks)