DELA

Ams ändrar öppettider

Ålands Arbetsmarknads- studieservicemyndighetkommer att öppna en timme senare från och med den 1 februari. Öppettiderna blir då från klockan 10 till 15 alla vardagar.
De personer som enbart söker sommarjobb kommer inte registreras i år.
– Man kan fortfarande få råd och hjälp om sommarjobb och givetvis få del av information om lediga arbetsplatser, men man blir inte registrerad i Ams kundregister, säger enhetschef Casper Wrede i ett pressmeddelande.
Enligt honom innebär förändringen inte någon väsentlig nackdel för den som enbart söker sommarjobb. Det bästa sättet är liksom tidigare att vara aktiv själv med att kontakta möjliga arbetsplatser.
Förändringarna införs för att effektivera arbetet på Ams och göra det möjligt att koncentrera resurserna på att hjälpa dem som är arbetslösa. Den öppna arbetslösheten på Åland stiger och den negativa trenden ser ut att fortsätta. Det är ungdomar under 25 år som drabbats hårdast, i december var ungdomsarbetslösheten 8,9 procent. (ak)