DELA

Amorellas sjöförklaring den 18 november

Amorellas befälhavare har ansökt om sjöförklaring för grundstötningen den 20 september vid Julgrund i Ålands skärgård.

Andra från besättningen som befälhavaren anser ska höras är första styrman, linjelotsen, maskinchefen samt vakthavande maskinmästaren.

Enligt Ålands tingsrätt ska sjöförklaring hållas den 18 november i Ålands sjörättsdomstol. (eh)