DELA

ÅMHM varnar alkoholförsäljare

Tre krögare på Åland som i sin verksamhet bland annat säljer alkohol har fått en skriftlig varning av ÅMHM. Orsaken är att de inte lämnat in försäljnings- och personaluppgifter för tredje kvartalet 2013 inom utsatt tid.
ÅMHM har även upptäckt brister hos två krögare som säljer livsmedel i Mariehamn. Vid en kontroll i den ena restaurangen upptäcktes att personal saknade intyg över hygienkompetens, så det uppmanas man nu lämna in. Vad gäller den andra restaurangen har ÅMHM begärt att den ska lämna in en egenkontrollplan över livsmedelsverksamheten och kopior med temperaturanteckningar för kylar och buffébord i restaurangen. (ml)