DELA

ÅMHM tar hjälp av rekryteringsföretag

ÅMHM har ett stort behov av förstärkning för att klara de lagstadgade kraven inom flera områden.

Det skriver styrelsen för ÅMHM i sitt senaste mötesprotokoll.

I sitt förslag till budget för nästa år hade ÅMHM bett om två tillfälliga miljöskyddsinspektörer och en tillfällig sektionschef, varav den sistnämnda kom med i landskapsregeringens budgetförslag.

I protokollet framgår vidare att rekryteringen av en chef för sektion 1 för Miljögruppen och Social- och hälsovård har avbrutits. En orsak är ändrade förutsättningar eftersom medel föreslås för sektionschefen i budgeten för 2020, men framför allt för att de flesta kandidaterna saknade tillräcklig bakgrund inom naturvetenskap/miljö. En ny annons ska formuleras.

Tjänsten som chef för sektion 2 för livs, hälsa, alkohol samt veterinärgruppen blir vakant på grund av tjänstledighet och ska även den utlysas. Eftersom det är svårt att hitta kandidater med så specifik kompetens planerar myndigheten att anlita ett rekryteringsföretag för att nå ut på svenska och finska sidan. (ss)