DELA

ÅMHM söker duktig ledare

Vem som ska efterträda Stig Abrahamsson på posten som ÅMHM:s myndighetschef är på landskapets bord. Men styrelseordföranden Karl-Erik William har vissa önskemål.

– Vi vill gärna ha en person är en duktig ledare och gärna har kunskap om den här typen av verksamhet. Det är vårt önskemål. Det är viktigt att ha en duktig ledare för en så här pas bred och platt organisation som ÅMHM.

Styrelsen hade möte i går, men frågor om rekrytering hänvisas till landskapet.

– Det är de som anställer och hanterar chefsfrågorna, styrelsen har inte den befogenheten.

Men man ska begära att man från styrelsens sida involveras i rekryteringsprocessen.

– Det kan ge bättre underlag för beslutet tror vi om man får mer insyn.

Tills att en ny chef utses är Ketzia Karring tf myndighetschef. (hh)