DELA

ÅMHM prövar ansökan från Ålbiocom i juni

ÅMHM skjuter upp sin behandling av Ålbiocoms ansökan om miljötillstånd till 11 juni. Ansökan gäller behandling av biologiskt nedbrytbart avfall i Gunnarsby i Sunds kommun. Frågan ska behandlas av ÅMHM:s prövningsnämnd. (ss)