DELA

ÅMHM-inspektion efter klagomål

Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, fick i maj ett klagomål om nedgrävning av animaliska biprodukter i Sund.