DELA

ÅMHM har fått ny chef

Landskapsregeringen har utsett filosofie magister Stig Abrahamsson till chef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

– Abrahamsson uppfyller behörighetskraven och väljs bland de fem sökandena som den mest meriterade i fråga om skicklighet, förmåga, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet utgående från anställningsförhållanden och referenstagning samt vid intervjun framkomna aspekter, sägs i beslutet, som fattades av miljöminister Carina Aaltonen vid enskild föredragning.

Prövotiden är ett år, tillträde sker enligt överenskommelse. (ms)