DELA

ÅMHM får ansvar för tillvaratagna djur

En ändring i djurskyddslagen ska ge Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, det fulla ansvaret för att omhänderta tillvaratagna djur.
Det föreslår landskapsregeringen för lagtinget. I dag ligger ansvaret på polisen i samråd med ÅMHM. Förslaget innebär delvis att EU-rådets direktiv om minimiregler för skydd av slaktkycklingar kan genomföras i landskapet. (ak)