DELA

ÅMHM begär hjälp granska tunnel-MKB

ÅMHM vänder sig till landskapsregeringen för att få hjälp med granskningen av företaget FS-Links miljökonsekvensbeskrivning för byggandet av en tunnel till Föglö. Det skriver Ålands Radio på sin hemsida.

MKB:n har lämnats till ÅMHM för granskning, men myndigheten anser sig inte ha den expertis som krävs på områdena infrastruktur, kulturarv och naturvård. Därför ber man att landskapsregeringens avdelningar och byråer granskar de delar av MKB:n som berör dessa områden.

Landskapsregeringens synpunkter ska vara ÅMHM till handa senast den 5 december. (ss)