DELA

ÅMHM avslår ansökan från Flisö Fisk

Flisö Fisk i Föglö får avslag på sin ansökan om revidering av utsläppsvillkor. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skriver att förändringar i utsläppsvillkor som medför ökad belastning inte kan tillåtas för att undvika risk för försämring av vattenförekomstens statusklassificering.

ÅMHM hänvisar i sin motivering till den så kallade Weserdomen i EU-domstolen, där EU:s vattendirektiv tolkades så att status på ett vattenområde inte får försämras. Flisö Fisk fortsätter i stället att verka enligt tidigare villkor. (ss)