DELA

ÅMHM anmärkte på katt med klåda

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har avslutat två ärenden som rörde misstänkta brister i djurhållning.