DELA

ÅMHM anmärker på fårgård utan ligghall

En fårgård i Finström har inte haft ordentlig ligghall åt sina djur. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, har gett gården en tidsfrist fram till den 15 spetember att se till att de byggnader som motsvarar ligghall för fåren ska ge skydd mot väder och vind, erbjuda en torr och ren liggplats som inte får frysa till och är stor nog att all djur kan ligga ner samtidigt.
Gården måste också iordningställa ett närbeläget utrymme där djur i behov av särskild vård kan tas om hand. Utrymmet måste gå att värma upp.
Bristerna uppdagades vid en inspektion i februari då fårens byggnader till stor del var fyllda av kadaver från de senaste månaderna. ÅMHM kommenterar också att fåren för grovt foder, inte sågs till ofta nog och inte hade fri tillgång på vatten.
Dessa problem ska tillsvidare åtgärdas med goda rutiner. (fj)