DELA

Alterego kan läggas ned

Kulturföreningen Alterego kommer eventuellt att upplösas. Frågan skall diskuteras vid det årsmöte som hålls på lördag, den 16 december.
Alterego bildades på 90-talet och har genom åren ägnat sig åt en hel del nyskapande kulturverksamhet, initierat olika kulturpolitiska diskussioner med mera. På senare år har man dock haft svårigheter med att hålla en kontinuerlig verksamhet i gång. På pappret har föreningen en hel del medlemmar, men intresset för att engagera sig i styrelseuppdrag har inte varit så stort. En del av de aktiva medlemmarna har också flyttat ut.
Det enda mera synliga evenemang som Alterego genomfört i år är den diskussion som ordnades på våren kring de aktuella Mohammed-karikatyrerna.
Bengt Östling som är föreningens sekreterare har under flera år varit verksam vid FST i Helsingfors och visats både där och på Åland, nu flyttar han definitivt till Helsingfors.
– Mycket av det som föreningen sysslade med vid sin tillkomst har också övertagits av andra, det händer överhuvudtaget mera nu i kulturklivet på Åland, säger Östling.
Redan för två år sedan var det aktuellt med att lägga ned föreningen, men Östling berättar att det då var en grupp som vill göra ett försök att rädda föreningen.
– Också nu hoppas vi att det skulle finnas nya intresserade som ville ta över och driva verksamheten i föreningen vidare, säger han.
Hur det blir kommer man att kunna ge besked om efter årsmötet hos föreningens ordförande Maria Nilsdotter på lördag. (jk)