DELA

Allt mer läkemedelsrester i avloppsvatten

Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet, skriver Finlands miljöcentral, Syke, i ett pressmeddelande.

Befolkningstillväxten och åldrandet ökar användningen av läkemedel i Finland. Det leder till att rester från dem allt mer hamnar i avloppsvattnet.

Det nästan fyraåriga EPIC-projektet genomfördes för ”effektivisering av rening av läkemedelsrester i avloppsvatten vid utsläppskällor och effektivare behandling av läkemedelsavfall”.

Om läkemedelsresterna skulle avlägsnas redan vid de ursprungliga källorna, så som sjukhus, läkemedelsindustrin och hushåll, så skulle också utsläppen i miljön minska då man skulle undvika det i samband med till exempel avloppsläckage på vägen till reningsverken. (pp)