DELA

Allt fler företag startas på Åland

Vid årsskiftet fanns det 2.407 företag på Åland, vilket var 57 fler än under 2012.
Flest företag, 981 stycken, fanns i Mariehamn. Det är nästan 41 procent av samtliga. Drygt 81 procent av företagen i staden var verksamma i tjänstebranscherna. På landsbygden är motsvarande siffra 57 procent.
Nästan 87 procent av företagen sysselsatte en-fyra personer. Endast 18 företag med lokala verksamhetspunkter sysselsatte 50 personer eller mer. Medelstorleken på företagen på Åland minskade under fjolåret och har minskat ända sedan början av 2000-talet. Däremot har antalet företag per invånare ökat.
Positivt är även att antalet nystartade företag är fler än de nedlagda, det vill säga antalet företag på Åland ökar. (as)