DELA

Allmän farosignal testas i dag

I dag klockan 13 testas den allmänna farosignalen i hela landskapet.
Först sänds den allmänna farosignalen som ljuder med stigande sekvens i sju sekunder och sjunkande sekvens i sju sekunder, totalt 60 sekunder. Därefter ljuder fara över-signalen som normalt används som brandalarmsignal, jämn ton i 60 sekunder.
Provsändningarna sker samtidigt och i samma ordningsföljd i hela landskapet. Samtidigt som provningen sker informerar Ålands Radio om de olika signalerna. (as)