DELA

Allé till Nygatan nytt förslag

Sommarliv på trottoarerna som till vintern lämnar plats för bilar. Det är förslaget för Nygatan som stadsstyrelsen nu skall ta ställning till.
Enkelriktat förordas av trafikskäl inte men däremot föreslår man att gatan blir en allé. (tt-s)