DELA

Alla hörda säger nej

Pafs ledning, före detta vd Anders Ingves och statsåklagare Tom Laitinen har fått yttra sig om de privaträttsliga anspråk som tandläkare Erik Rustners bolag ställt.

Rustners bolag ville bli målsägande i penningtvättsåtalet mot Paf och Ingves och att yrkandena, bland annat ersättning på cirka 335 500 euro för förskingrade medel, ränta och övriga omkostnader och skadestånd, skulle handläggas samtidigt som åtalet. Men tingsrätten säger nej ansökan om att bli målsägande.

Både Paf och Ingves vill att tingsrätten förkastar samtliga yrkanden från Rustners bolag.

Laitinen konstaterar att den vedertagna uppfattningen är att penningtvätt är ett brott som inte har målsäganden. Om tingsrätten frångår den måste också alla andra som drabbats av förskingringarna få likvärdiga möjligheter att förverkliga sina privaträttsliga anspråk. (tt-s)