DELA

Alla ense om Norra Ålands avlopp

Snart utnyttjar sannolikt även Sunds kommun Norra Ålands avloppsledningar till Lotsbroverket.
Parterna enades på ett möte i tisdags om att Finströms kommun skall betala något högre investeringskostnader medan driftskostnaderna räknas ut enligt ett enhetspris som blir lika för alla. Man antog alltså det kompromissförslag som har lagts fram av landskapsregeringen.
– Vi skall nu anlita en jurist för att skriva in ändringarna i ett nytt aktieägaravtal och det torde gå ganska snabbt till fullmäktige för godkännande, säger Michael Donalds (lib), kommunstyrelsens ordförande i Sund.
– När alla avtal är i hamn börjar förmodligen också vi från Sund att leverera till Lotsbroverket. (tt-s)