DELA

Alla budgetreservationer föll

Inga av oppositionens och Jörgen Strands (MSÅ) reservationer mot finans- och näringsutskottets betänkande på årets andra tilläggsbudget röstades igenom. John Holmberg (Lib) tog som utlovat även Jörgen Strands reservation till omröstning, men Jörgen Strand röstade inte i frågan även om han var på plats i salen.

Vid omröstningarna i lagtinget finns alternativen ja, nej och avstår. Jörgen Strand valde alltså inte alternativet avstår, utan han röstade inte alls. Han gjorde likadant i alla elva omröstningar.

Stephan Toivonens två reservationer vann inget understöd i lagtinget och kunde därför inte föras till omröstning. (ff)