DELA

Algots hus planerar nytt bostadsområde

Algots hus ab vill göra en detaljplanering av sina ägor i Österkalmare i Jomala. Området skall användas för bostäder men i nuläget, utan byggnadsplan, kan inte några tomter styckas.
Kommunstyrelsen i Jomala har sagt ja till Algots Hus ansökan men under förutsättning att Mariehamns stad går med på att fastigheten Norrbacka också inkluderas i detaljplanen. Norrbacka är en del av stadens lagerområde.
Kommunen vill ha en mer trafiksäker väg till både lagerområdet och det nya bostadsområdet genom att stänga den befintliga infarten från Lemlandsvägen och i stället bygga en ny från Igelkottsvägen.
Jomala kräver också att markägarna står för planläggningskostnaderna och att man har ett färdigt markanvändningsavtal innan fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.
Området kommer att planeras av arkitekt Tiina Holmberg. (tt-s)