DELA

Älg fastnade i ståltråd

Lemlands fbk försökte i lördags rädda en älg som hade fastnat i ståltråd i Lemland Vessingsboda. Brandinspektör Henrik Olofsson berättar att älgen stod i sjön i Vessingsboda och hade fått en 30-meters ståltråd runt hornen och bakom benen.
Bybor, brandkåren och jaktlaget var på plats för att försöka hjälpa älgen. Det var dock för farligt att gå nära älgen utan att ge den bedövning. Man kontaktade en veterinär, men ingen lämplig bedövning fanns i närheten.
Jaktlaget fick avliva älgen i vattnet och dra kroppen till stranden. (aks)