DELA

Alfågeln får ny hjälpmotor

Alfågeln får en ny hjälpmotor under våren. Motorn har beställts från Scan-Auto Ab till ett pris på cirka 31.500 euro.
– Den gamla motorn är så pass mycket körd att det var dags att förnya, säger sjötrafikchef Bo Karlsson.
Bytet görs någon gång under april eller maj i samband med Alfågelns allmänna översyn, och ett ersättande fartyg trafikerar rutten i ungefär en vecka. (aks)