DELA

Äldreråd för hela Åland?

Landskapsregeringen borde inrätta ett äldreråd för hela Åland enligt samma modell som det nuvarande handikapprådet. Det anser stadens ledning som föreslår att stadsstyrelsen skall skicka en skrivelse i frågan till landskapet.
Stadsledningen konstaterar att det i dag är svårt att få äldrerådet att fungera enligt den ursprungliga målsättningen. En viktig bidragande faktor är att man inte kan påverka verksamheten vid ÅHS och med det inte heller få ett helhetsgrepp över många frågor som är viktiga för de äldre.
Stadsledningen föreslår också att staden, tills man får ett allåländskt äldreråd, skall bli bättre på be om utlåtande av rådet i frågor som berör de äldre. (tt-s)