DELA

Äldreomsorgen viktig för lib i Finström

Inger Rosenberg-Mattsson leder liberalerna i Finström nästa år och Regina Lindblom är viceordförande. De valdes vid höstmötet förra veckan.
Inför 2011 listade mötesdeltagarna ett antal prioriterade frågor:
Trygga behoven inom äldreomsorgen i kommunen.
Kommunens ekonomi i balans.
Ett livskraftigt och utvecklat centrum i Godby där ÅHS och Godby Apotek finns kvar. Bostadstomter till försäljning samt möjlighet till nyetableringar.
Utökad kollektivtrafik.
Kommunstrukturfrågor.
Åtgärder för att Grelsby med landskapsägda Kungsgården och sjukhusområdet utvecklas och nyttjas.