DELA

Äldre får vänta på egen lekpark

Det kommer inte att anläggas någon lekplats för de äldre invånarna i Mariehamn.
Tekniska nämnden har behandlat den anhållan om en utomhus trivsel- och motionsplats som stadens äldreråd i september 2009 lämnade in till stadsstyrelsen.
Stadens markavdelning, som har utrett frågan, konstaterar att det redan finns balansredskap vid Folkhälsans allaktivitetshus och att fritidsnämnden dessutom har beslutat placera träningsredskap vid Baltichallen och Backebergs sportfält.
Markavdelningen tycker att Folkhälsan och fritidsnämnden under ett par års tid skall följa upp intresset för de befintliga redskapen innan man tar ställning till en ny lekplats för äldre.
Tekniska nämnden håller med markavdelningen och skickar ärendet vidare till fritidsnämnden och Folkhälsan.