DELA

Åldrade träd säkerhetskollas

Det finns gamla träd i närheten av Södersunda skola i Jomala som kan utgöra en säkerhetsrisk för barnen. Det anser föreningen Hem och skola som har vänt sig till kommunen och bett dem göra något åt saken.
Kommunstyrelsen i Jomala behandlade föreningens skrivelse i måndags och beslöt att delegera ärendet till den byggnadstekniska förvaltningen.
Hem och skola är också oroliga över att lilla Södersunda förfördelas och framför vikten av att resurserna fördelas rättvist mellan de två skolorna i kommunen.
Kommunstyrelsen svarar med att utgångspunkten är att skolorna behandlas lika och hänvisar till att alla större investeringar behandlas i samband med att man gör upp budget och ekonomiplan. (tt-s)