DELA

Albanus vill ha borgenär

Mariehamns stad borde borga för det lån på 40 000 euro som skeppsföreningen Albanus behöver för att polyesterförhyda skutans botten anser stadsdirektör Edgar Vickström.
Vickström, som har berett föreningens anhållan om en borgensförbindelse från staden, anser att stadsstyrelsen skall godkänna den och föreslå att också fullmäktige, som har sista ordet, gör det.
Som borgensprovision skulle föreningen årligen betala 0,20 procent av lånebeloppet till staden.
Förhydningen av botten förlänger Albanus livslängd med 10-15 år. Den totala kostnaden beräknas till 53 000 euro som, utöver lånet, också täcks av bidrag. (tt-s)