DELA

Alarmnumret vidarekopplas

Polisens alarmnummer 10022 kommer att kopplas till numret 112 från och med den första juli 2010. Detta är en direktkoppling som kunden inte kommer att märka. I nästa års telefonkatalog kommer polisens nummer att tas bort från telefonkatalogen.
Alarmcentralen kommer alltså att ta emot och vidarebefodra alla nödsamtal i fortsättningen.
Telefonnumret för samtliga nödsamtal är 112. Om detta meddelar polisen och alarmcentralen i ett pressmeddelande.
(so)