DELA

Ålänningarna snart 30 000

Den sista juni i år hade Åland 29 458 invånare. Det framgår av Åsubs preliminära siffror som ingår i Mariehamns senaste redogörelse över det ekonomiska läget i staden.

– Invånarantalet har hittills i år stigit med 120 i Mariehamn och 155 på landsbygden, varav Jomala står för hälften. I skärgården har folkmängden däremot minskat med 31 personer, skriver staden i sin tertialrapport. (tt-s)