DELA

Ålänningarna blir bara fler

Den åländska befolkningen fortsätter att öka. När Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, sammanställde siffrorna för 2009 landade de på totalt 27.734 ålänningar. Det är en ökning med 278 personer eller en procent. Tillväxten är den näst största årliga tillväxten sedan 1990.
– Ökningstakten var dubbelt större än i Finland och också något högre än i Sverige, rapporterar Åsub.
Mariehamns befolkning ökade med 118 personer medan Jomala stod för landsbygdens största ökning med 105 personer.
– Totalt ökade de nio landsbygdskommunerna med 178 personer eller 1,3 procent.
I skärgården minskade befolkning med totalt 18 personer där nedgången syntes främst på Brändö och Föglö. Kumlinge och Sottunga ökade sitt invånarantal med tolv respektive personer. För Sottungas del var det den procentuellt största ökningen bland kommunerna med en tillväxt på nästan nio procent. (mt)