DELA

Ålänningar på ungdomskonferens

Zacharias Kalm, ordförande för Ålands ungdomsförbund (ÅUF) och Jimmy Fagerström från Kökar UF representerade i Nordic Youth Meeting, en konferens för ungdomar i Norden. Konferensen ägde rum på Island den 4-6 april. Temat för konferensen var ”Demokrati och kreativitet för framtiden och vi”.
De kunde snabbt konstatera att ungdomar i Norden har många likadana idéer för framtiden som exempelvis arbetslösheten bland ungdomar, självdisciplin, respekt och samarbete mellan föreningar.
Ålänningarna diskuterade möjligheten om att träffas en gång i året på Färöarna eller Åland med de färiska representanterna för att lära känna varandras kulturer och hur deras olika verksamheter drivs.
– Vi hoppas också få med oss alla andra nordiska länder i framtiden, skriver Kalm i ett pressmeddelande.
Ett resultat av konferensen är att ungdomsgrupperna ska hålla kontakt månadsvis med varandra för att kunna samarbeta bättre och få ungdomar att engagera sig inom olika ungdomsgrupper.
Kalm avser också att omgående i ÅUF:s regi sätta igång ett projekt för sammanhållning bland Ålands ungdomsförbunds medlemmar. Idén kommer från Island. (ns)