DELA

Ålänningar i SLC-topp

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC, har valt förbundsfullmäktige för 2011.
Anders Englund, Vårdö, valdes till centralstyrelsen (suppleant Anders Jansson, Geta) och Sven-Anders Danielsson, Finström, återvaldes som andra vice ordförande i förbundsfullmäktige. (ak)